صدا وسیما و شهرداری تفاهم نامه گسترش فرهنگ کتاب خوانی امضا می کنند

صدا وسیما و شهرداری تفاهم نامه گسترش فرهنگ کتاب خوانی امضا می کنند


صدا وسیما و شهرداری تفاهم نامه گسترش فرهنگ کتاب خوانی امضا می کنند

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و معاون صدای مرکز صداوسیما  با یکدیگر دیدار و پیرامون مسایل فرهنگی شهر به گفتگو نشستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

در این دیدار که در محل این سازمان انجام شد ، ملازینلی رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با اشاره به همسو بودن اهداف مشترک فرهنگی مرکز صداوسیما به عنوان یک رسانه مردمی و مجموعه شهرداری پیشنهاد همکاری های دوجانبه در زمینه گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، دسترسی آسان شهروندان به منابع مطالعاتی و برگزاری مسابقات جذاب کتاب در شهر یزد را مطرح نمود.

در ادامه داود سیروس ، معاون صدای مرکزصداوسیما ضمن تقدیر از همکاری های پیشین شهرداری با مرکز صدا وسیما ، ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی  و نماد های رادیویی در سطح شهر را به عنوان جاذبه فرهنگی برای شهروندان مطرح نمود.