شهروندان یزدی در خصوص پیشگیری از سوانح سوختگی آموزش می‌بینند

شهروندان یزدی در خصوص پیشگیری از سوانح سوختگی آموزش می‌بینند


شهروندان یزدی در خصوص پیشگیری از سوانح سوختگی آموزش می‌بینند

ملازینلی بابیان اینکه سوانح منجر به سوختگی در حال افزایش است، عنوان کرد: متأسفانه در ایران، مردم هشت برابر میانگین جهانی از سوانح سوختگی آسیب می‌بینند که این موضوع نیاز به آموزش شهروندان دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، «عباس ملازینلی» در دیدار با رئیس بیمارستان سوانح ساختگی شهدای محراب یزد، گفت: ایجاد شهری ایمن و آموزش شهروندان برای ایمن ماندن در مقابل خطرات از اولویت‌های ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد است و سوانح سوختگی نیز بخشی از این مهم‌ را در برمی‌گیرد که باید به آن توجه شود.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد: آمادگی داریم با تحلیل دقیق علل حوادث نسبت به آموزش‌های شهروندی در این زمینه اقدام کنیم تا سطح آگاهی شهروندان افزایش یابد و شاهد حوادث ناگوار کمتری باشیم.

در ادامه این نشست محمدمهدی بحری، رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهدای محراب یزد علل اصلی سوانح سوختگی در بزرگ‌سالان را آتش‌سوزی و کودکان را سوختگی با آب جوش دانست و تأکید کرد: عواملی مثل استفاده از گاز پیک‌نیک و بخاری‌های غیراستاندارد حادثه‌های زیادی می‌آفرینند که باید علل و عوامل آن بررسی و رفع شود.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان سوانح سوختگی یزد یکی از بهترین بیمارستان‌های تخصصی این حوزه در کشور است، اضافه کرد: از استان‌های هم‌جوار بیماران زیادی به استان می‌آیند و میانگین هزینه درمان برای یک روز بیمار حدود یک‌میلیون و طول درمان برای این بیماران بین دو تا سه ماه است.

در پایان این نشست حاضرین از بخش مختلف بیمارستان سوانح سوختگی بیمارستان شهدای محراب بازدید کردند.