ششمين شماره ماهنامه الكترونيكي مبشران منتشر شد

ششمين شماره ماهنامه الكترونيكي مبشران منتشر شد


ششمين شماره ماهنامه الكترونيكي مبشران منتشر شد

ششمين شماره ماهنامه الكترونيكي مبشران به همت ستاد مبشر غدير شهرداري يزد منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي ستاد مبشران غدير شهرداري يزد، ششمين شماره ماهنامه مبشران ويژه تيرماه 95 منتشر شده است.

اين ماهنامه تنها ماهنامه الكترونيكي استان يزد است كه مطالب آن با محوريت زندگي مولي الموحدين، حضرت علي (ع) تهيه و تنظيم شده است.

در شماره ششم كه شامل تقويم مناسبتي، سخني از جنس نور، آشنايي با خوبان و ... است، به ترتيب به شب‌هاي قدر و زندگي حضرت علي (ع)، مصاحبه با استاد محمدرضا شايق در مورد حق‌الناس و زندگي و شهادت آيت الله شهيد صدوقي، چهارمين شهيد محراب پرداخته شده است.

به روز باشيم، تصاوير، جمله‌هاي ناب و ... نيز از ديگر بخش‌هاي اين ماهنامه را تشكيل مي‌دهند.

اين ماهنامه با مراجعه به سايت mobasherghadir.ir براي علاقمندان قابل دسترسي خواهد بود.