شب فرهنگی دوازدهم

شب فرهنگی دوازدهم


شب فرهنگی دوازدهم

شب فرهنگی دوازدهم ، نکوداشت بانو سِتی فاطمه " همسرامیرچقماق" در روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۱۸  در آزادشهر_سالن حضرت رقیه (س) برگزار میشود.