شب شعر و خاطره ترنم

شب شعر و خاطره ترنم


شب شعر و خاطره ترنم

شب شعر و خاطره ترنم در بخشها و موضوعات "عدالت،طنز و شعر"  برگزار میشود که مهلت ارسال آثار تا تاریخ 20 بهمن ماه میباشد.