شبی با جوانان قدیم

شبی با جوانان قدیم


شبی با جوانان قدیم

شبی با جوانان قدیم به مناسبت روز جهانی سالمندان "دورهمی، خاطره گویی و گپ دوستانه" در روز پنجشنبه 11 مهرماه ساعت 19:30 درپارک  باغ ملی برگزار میشود.