سومین نشست سه شنبه های فرهنگی

سومین نشست سه شنبه های فرهنگی


سومین نشست سه شنبه های فرهنگی

سومین نشست سه شنبه های فرهنگی با معرفی نسخه های خطی طب ایرانی موجود در کتابخانه و موزه وزیری یزد و رونمایی از نسخه نفیس و بینظیر الانفاق والافتراق لصنعه التریاق  و با سخنرانی دکترمحمدصدر و دکترمسعود میرزایی،  سه شنبه 5 شهریورماه ساعت 10 صبح در کتابخانه و موزه وزیری یزد برگزار میشود.