سومین نشست سه شنبه های فرهنگی

سومین نشست سه شنبه های فرهنگی

سومین نشست سه شنبه های فرهنگی با معرفی نسخه های خطی طب ایرانی موجود در کتابخانه و موزه وزیری یزد و رونمایی از نسخه نفیس و بینظیر الانفاق والافتراق لصنعه التریاق  و با سخنرانی دکترمحمدصدر و دکترمسعود میرزایی،  سه شنبه 5 شهریورماه ساعت 10 صبح در کتابخانه و موزه وزیری یزد برگزار میشود.