سومین نشست از سلسله نشست های گردشگری "سفرعشق"

سومین نشست از سلسله نشست های گردشگری "سفرعشق"

سومین نشست از سلسله نشست های گردشگری "سفرعشق"  با موضوع دانستنیهای سفر اربعین  و مدرس آن جناب آقای احمد ابراهیمی در روزسه شنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۷ در دانشگاه پیام نور یزد واقع در بلوار دانشجو برگزار میشود.