سومین دوره مسابقات دارت آنلاین بمناسبت عیدغدیرخم

سومین دوره مسابقات دارت آنلاین بمناسبت عیدغدیرخم


سومین دوره مسابقات دارت آنلاین بمناسبت عیدغدیرخم

سومین دوره مسابقات دارت آنلاین بمناسبت عیدغدیرخم

 در دو بخش آقایان و بانوان

ثبت نام : 8 لغایت 15 مردادماه

 زمان برگزاری : 16 مردادماه

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه
  09135183550