سومین دوره آگاهی سنجی سلسله مباحثِ سبک زندگی،بابیان استاد محمد شجاعی

سومین دوره آگاهی سنجی سلسله مباحثِ سبک زندگی،بابیان استاد محمد شجاعی


سومین دوره آگاهی سنجی سلسله مباحثِ سبک زندگی،بابیان استاد محمد شجاعی

سومین دوره آگاهی سنجی سلسله مباحثِ سبک زندگی،بابیان استاد محمد شجاعی

نحوه شرکت در مسابقه از طریق کانال"سبک زندگی آرام وشاد"درپیام رسان ایتا و تلگرام به آدرس @ostad_shojae_yazd
زمان مسابقه: ۱۰ خرداد الی ۷ تیر
 تاریخ قرعه کشی:  ۱۰ تیر
 ۵ جایزه نقدی ۱۱۴ هزار تومانی به نفرات برتر از طریق کارت بانکی واریز خواهد شد