سومین جلسه آموزشی مدیریت پسماند ویژه کارکنان خدماتی دانشگاه یزد

سومین جلسه آموزشی مدیریت پسماند ویژه کارکنان خدماتی دانشگاه یزد


سومین جلسه آموزشی مدیریت پسماند ویژه کارکنان خدماتی دانشگاه یزد

✅سومین جلسه آموزشی مدیریت پسماند ویژه کارکنان خدماتی دانشگاه یزد برگزار شد
 
??سومین جلسه آموزشی مدیریت پسماند تر و خشک ویژه کارکنان خدماتی دانشگاه یزد با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.
 
?? این طرح با هدف نهادینه کردن فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک زباله های تولید شده از مبدا، به همت واحد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در مدارس، محلات و نهاد های اداری برگزار می گردد.