سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی"

سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی"


سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی"

سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی"  از تاریخ 8 الی 11 آذرماه در پارکهای باغ ملی و آزادگان، گذر فرهنگ وهنر در ساعتهای مختلف شبانه روز برگزار میشود که جهت مشاهده دقیق ساعاعات به پوستر زیر توجه فرمایید.