سلسله کارگاه های سبک زندگی

سلسله کارگاه های سبک زندگی


سلسله کارگاه های سبک زندگی

 سلسله کارگاه های سبک زندگی شماره یک با موضع الگوی شادی در سبک زندگی اسلامی باسخنرانی استاد محمد شجاعی در روزچهارشنبه 22 آبان ماه ساعت 15:15 دربلوار دانشجو، سالن همایش اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی برگزار میشود.