سلسله نشست‌هاي سبك زندگي اسلامي در يزد برگزار مي‌شود

سلسله نشست‌هاي سبك زندگي اسلامي در يزد برگزار مي‌شود


سلسله نشست‌هاي سبك زندگي اسلامي در يزد برگزار مي‌شود

دور ديگري از سلسله نشست‌هاي سبك زندگي اسلامي به صورت هفتگي توسط استاد احمد آبايي در يزد برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد، به دليل اهميت سبك زندگي و تاكيد مقام معظم رهبري بر استفاده از سبك زندگي اسلامي در جامعه امروز، دور ديگري از سلسله نشست‌هاي سبك زندگي اسلامي در يزد آغاز شد.

اين نشست‌ها قرار است چهارشنبه هر هفته با حضور استاد احمد آبايي، از اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه آستان يزد برگزار شود.

اين نشست ساعت 16 هر چهارشنبه در فرهنگسراي خانواده در خيابان امام، چهارراه شهيدان ذاكري نژاد، خيابان سيدالشهداء كوچه مجاهد، برگزار خواهد شد.