سرود خیابانی ایام سرور آل محمد (ص)

سرود خیابانی ایام سرور آل محمد (ص)


سرود خیابانی ایام سرور آل محمد (ص)

سرود خیابانی به مناسبت ایام سرور آل محمد (ص) هرشب  از  ۲۲ تا ۳۱مردادماه ساعت 21 دردر نقاط مختلف شهر یزدبرگزار میشود.

درکانال @Yazdfarhang با ما همراه باشید.