زمان بندی جشنواره "خش دلانه"

زمان بندی جشنواره "خش دلانه"


زمان بندی جشنواره "خش دلانه"

 زمان بندی جشنواره "خش دلانه" در دو بخش استند آپ کمدی و نمایش کوتاه طنز ۲۶ الی ۲۹ تیرماه در پارکهای باغ ملی، کوهستان و آزادگان برای عموم و در بلوار امیرکبیر _ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای داوری اجرا میشود. برای مشاهده جزییات بیشتر به پوسترهای  زیر مراجعه فرمایید.