رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری یزد: لزوم ایجاد بستر فرهنگی مواجهه با بحران در همکاری با واحد "آموزش شهروندی" سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری یزد: لزوم ایجاد بستر فرهنگی مواجهه با بحران در همکاری با واحد "آموزش شهروندی" سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری یزد: لزوم ایجاد بستر فرهنگی مواجهه با بحران در همکاری با واحد "آموزش شهروندی" سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری یزد:
لزوم ایجاد بستر فرهنگی مواجهه با بحران در همکاری با واحد "آموزش شهروندی" سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

در جریان دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  شهرداری یزد بر افزایش همکاری این دو سازمان در حوزه نشر و تولید محتوای تخصصی جهت پیشگیری از وقوع بحران و راهکار مواجهه با آن تاکید شد.

عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در همراهی با محمدرضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی با آتشپاد دوم سید عباس میرشمسی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  شهرداری یزد دیدار کردند.
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این دیدار با اشاره به فعالیت های این سازمان در حوزه فرهنگ سازی و آموزش شهروندی، عنوان کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد همواره کوشیده است تا با ورود در مباحث آموزش شهروندی و در همکاری و مشارکت با سایر سازمان ها و دستگاه ها نسبت به فرهنگ سازی در جامعه شهری اقدام کند.
وی در ادامه افزود: این سازمان آمادگی دارد تا با نشر و تولید محتوای تخصصی در جهت پیشگیری از وقوع بحران و راهکار مواجهه با آن همکاری خود را با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  شهرداری یزد افزایش دهد. این همکاری می تواند امنیت، آرامش و ایمنی جامعه شهری را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.
آتشپاد دوم سید عباس میرشمسی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیز با تاکید بر لزوم ایجاد بستر فرهنگی در مدیریت بحران، تصریح کرد: بستر فرهنگی و اجتماعی از مهمترین بسترهایی است که باید تا پیش از وقوع هر بحرانی در جامعه فراهم و در دستور کار قرار داده شود. این مهم رسالتی است که تمامی دستگاه های ایمنی و بحران باید در همراهی با نهاد های فرهنگی و اجتماعی در دستور کار خود قرار دهند.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به افزایش همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، عنوان کرد: آموزش شهروندی و آسیب شناسی بحران از مهمترین دغدغه هایی است که سازمان آتش نشانی تنها می تواند با همکاری نهاد های فرهنگی به ویژه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، به سرانجام مقصود برساند. امیدواریم تا با افزایش همکاری این دو سازمان شاهد تحقق آرمان های بلند مجموعه شهرداری یزد باشیم.