رویداد فرهنگی ادبی آذر یزدی

رویداد فرهنگی ادبی آذر یزدی


رویداد فرهنگی ادبی آذر یزدی

رویداد فرهنگی ادبی آذر یزدی با حضور مصطفی رحماندوست و رضا رفیع، ۱۸ لغایت ۲۱ تیرماه ساعت ۱۷ تا ۲۲:۳۰ دربلوار باهنر (حسینیه خرمشاه) برگزار میشود.