رویداد شهرجهانی "شهر بدون پلاستیک"

رویداد شهرجهانی "شهر بدون پلاستیک"

رویداد شهرجهانی "شهر بدون پلاستیک" با حضور اعضای پنل "آقای سپنتا نیک نام، دکتر محمدرضا علمی، دکتر مهدی مختاری و دکتر فرهاد نژاد کورکی " و سخنرانان " خانم دکتر فخرالسادات خامسی، خانم ونوس عامری و آقای مهندس محمدرضا کوچک زاده " در روز چهارشنبه 26 تیرماه ساعت 19 در بلوار دانشجو، اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد برگزار میشود.