رونمایی از کتاب و پوستر "امام علی(ع) در فرهنگ مردم یزد" نوشته سیدعباس هاشمی پور

رونمایی از کتاب و پوستر "امام علی(ع) در فرهنگ مردم یزد" نوشته سیدعباس هاشمی پور


رونمایی از کتاب و پوستر "امام علی(ع) در فرهنگ مردم یزد" نوشته سیدعباس هاشمی پور