روسای هیئت بسکتبال و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد طی نشستی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

روسای هیئت بسکتبال و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد طی نشستی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند


روسای هیئت بسکتبال و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد طی نشستی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

رییس هیئت بسکتبال استان یزد به منظور توسعه رشته ورزشی بسکتبال در سطح محلات و پارک های یزد با رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، در این نشست عسکری نیا، رییس هیئت بسکتبال استان یزد گزارشی از عملکرد این هیئت در شهر یزد را ارایه نمود و خواستار راه اندازی زمین بسکتبال در پارک های محلات  شد.

و در ادامه ملازینلی، رییس سازمان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ضمن خوشامدگویی به میهمانان ، پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه جهت همکاری فی ما بین و آموزش ورزش بسکتبال به شهروندان در پارک های شهر ، به صورت مدون و همراه با نقشه ی راه را مطرح کرد.


در این دیدار ، در رابطه با آموزش و همگانی شدن بسکتبال باتوجه به کم رنگ شدن این رشته در شهر یزد، راه اندازی زمین های ورزشی عمومی و مسابقات ورزشی همگانی نیز بحث و تبادل نظر شد.