رنگ آمیزی سنگ جداول سطح شهر

رنگ آمیزی سنگ جداول سطح شهر


رنگ آمیزی سنگ جداول سطح شهر

رنگ آمیزی سنگ جداول سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی_تفریحی به نقل ازواحدزیباسازی سازمان اقدام به اجراءپروژه رنگ امیزی سنگ جدول سطح شهربه متراژ40هزارمترمربع باصرف هزینه ای بالغ بر1/440/000/000ریال نموده است که تاکنون حدود15هزارمترمربع ازسنگ جداول بلوارهای :شهیدقندی،صیادشیرازی،طراوت،بسیج،موسی ابن جعفر،دهه فجر،علامه جعفری،بوستان وخیابان مهدی رنگ آمیزی شده است ودرنظراست کلیه مسیرهایی که سنگ جداول آنهاوضعیت رنگ آمیزی مناسبی ندارددراسرع وقت توسط واحدزیباسازی سازمان رفاهی_تفریحی رنگ آمیزی گردد.