دیدار معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با معاون دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

دیدار معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با معاون دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان


دیدار معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با معاون دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با معاون دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان دیدار کرد

محمدفاضل یوسفی معاون ورزشی و سیدحسین سیدعربی مشاور ورزشی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با هدف تعامل و همکاری در راستای توسعه ورزش همگانی با علی اکبر سلیمانی بیستگانی معاون دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، عباس فرهمند مهر دبیر فدراسیون کبدی و کارشناسان این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.