دیدار مسئولان اداره زندانها با سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی