دیدار قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان

دیدار قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان


دیدار قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان

به مناسبت هفته نیروی انتظامی، قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و جمعی از مدیران این سازمان با سرهنگ محمود میرحسینی، معاون هماهنگ کننده  فرماندهی انتظامی استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مجموعه فعالیتهای مشترک بین سازمان و نیروی انتظامی استان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، گردشگری و آموزش شهروندی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و اکثریت یگانها و واحدهای نیروی انتظامی استان ارتباط و تعامل مستقیم در حوزه های یاد شده با یکدیگر دارند.