دیدار عضو شورای شهر و شهردار اشکذر با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

دیدار عضو شورای شهر و شهردار اشکذر با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


دیدار عضو شورای شهر و شهردار اشکذر با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

عضو شورای شهر و شهردار اشکذر با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد دیدار کردند

علیرضا ابویی عضو شورای شهر و مهدی جعفری پور شهردار اشکذر با عباس ملازینلی رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد دیدار کردند.
در این دیدار پیرامون ساختار های فرهنگی اجتماعی شهرداری ها و افزایش همکاری های شهرداری های یزد و اشکذر بحث و تبادل نظر شد.