دیدار سید ابوالفضل کشفی با مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

دیدار سید ابوالفضل کشفی با مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزدبه گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛  سید ابوالفضل کشفی مدیرعامل منطقه یک شهرداری با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از زحمات ریاست و پرسنل سازمان تقدیر کرد و برنامه های منظم و اطلاع رسانی دقیق را از با اهمیت ترین گزینه های موفقیت سازمان دانست .

از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه تنوع برنامه های نوروز و ساعات برگزاری آن بود که مورد رضایت شهروندان یزدی و به خصوص مسافران نوروزی بود.