دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد

دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد


دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد تاکید کرد:

لزوم استفاده از ظرفیت های محله ای در جهت غنا بخشیدن به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی شهر

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد بیان داشت: دستگاه های فرهنگی با شناسایی و استفاده از ظرفیت های مردمی و محله ای در جهت غنا بخشیدن به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی شهر بهره برند.
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در دیدار با حجت‌الاسلام علیرضا نجیمی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه نهادهای مرجعی چون اداره کل تبلیغات اسلامی می‌توانند ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مذهبی، فرهنگی و هنری را در سطح شهر شناسایی کنند، عنوان داشت: با همدلی دستگاه های فرهنگی و با استفاده از این ظرفیت های مردمی و محلی شناسایی شده می توان شاهد ایراد برنامه های کیفی و کمی مضاعف تری در سطح شهر باشیم. باید این ظرفیت‌ها را شناسایی و از آن در جهت غنا بخشیدن به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی شهر بهره برد.
ملازینلی در ادامه با تشریح فعالیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، نسبت به همکاری این سازمان با اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد ابراز امیدواری کرد.
حجت‌الاسلام علیرضا نجیمی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز بر لزوم فعالیت‌های مشارکتی بین دستگاه های فرهنگی تاکید و اظهار کرد: این اداره کل آمادگی دارد تا با سایر دستگاه‌ها مشارکت داشته باشد و این همراهی در دستگاه‌های همسو در حوزه فعالیت‌های این اداره کل پررنگ‌تر خواهد بود.
وی با اشاره به دغدغه مندی های مشترک این اداره ‌کل با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، بیان داشت: همکاری در حوزه فعالیت های پنجگانه این سازمان به ویژه حوزه آموزش شهروندی می‌تواند نقطه شروعی برای فعالیت‌های مشترک و افزایش همیاری ها و همکاری ها باشد.