دیدار رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد با سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری

دیدار رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد با سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری


دیدار رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد با سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری

داود فتح آبادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد  به همراه سید حسین سید عربی رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان یزد صبح امروز با حضور در سازمان فرهنگی ورزشی با سرپرست این سازمان دیدار کرد.

در این جلسه محمد رضا پیرنیا سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی به بیان برنامه های سازمان در خصوص امور ورزشی خاصه برنامه های ورزشی دهه فجر این سازمان پرداخت .

وی استفاده از تشکلهای مردمی در امر ورزش ، گسترش ورزش همگانی و تشکیل هسته های مشاوره را از مهمترین برنامه های  آتی سازمان برشمرد .

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی همچنین پیشنهاد نمود مکانهای استعداد یابی ورزشی با عنوان کمپهای استعداد یابی در سطح پارک های شهر یزد احداث گردد که هم به استعداد یابی کودکان و نوجوانان  جهت رشته های مختلف ورزشی و همچنین استعداد یابی بزرگسالان جهت تربیت مربیان ورزشی بپردازد.

وی با اشاره به موازی کاری و کارهای چندباره ورزشی توسط نهاد های مختلف، خواستار نظارت راهبردی اداره کل ورزش و جوانان بر کلیه فعالیتهای ورزشی در شهر یزد شد.

داود فتح آبادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد نیز در این دیدار ضمن ارائه برنامه های دهه فجر اداره ورزش و جوانان خواستار همکاری بیشتر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با اداره ورزش و جوانان در برنامه های مختلف بویژه دهه فجر شد.

وی همچنین از تشکیل کمیته ورزش دهه فجر شهرستان یزد به منظور هماهنگی  جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های این ایام خبر داد