دیدار رئیس اداره فرهنگی شهرداری برازجان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

دیدار رئیس اداره فرهنگی شهرداری برازجان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


دیدار رئیس اداره فرهنگی شهرداری برازجان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

دیدار رئیس اداره فرهنگی شهرداری برازجان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

محمدرضا كوهكن رییس اداره فرهنگی شهرداری برازجان در همراهی با کارشناسان این اداره، با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با عباس ملازینلی، رئیس و مصطفی زارع زاده، قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد دیدار کردند.
شایان ذکر است در این دیدار ضمن تبادل تجارب، پیرامون همکاری فیمابین شهرداری های یزد و برازجان بحث و تبادل نظر شد.