دیدار اعضای انجمن اهل قلم یزد با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

دیدار اعضای انجمن اهل قلم یزد با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


 اعضای انجمن اهل قلم با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد دیدار کردند

 
 در دیدار اعضای انجمن اهل قلم یزد با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، مشارکت این سازمان در طرح ها و رویدادهای فرهنگی انجمن اهل قلم بررسی شد.
 
 در دیدار اعضای انجمن اهل قلم یزد با عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد پیرامون تاسیس مرکز یزدشناسی و مشارکت این سازمان در  بازسازی، مرمت و احیای خانه های مشاهیر و مفاخر یزد همراه با برگزاری آیین های بزرگداشت آنان بحث و تبادل نظر شد.
 
 روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد