دومین نشست سه شنبه های فرهنگی

دومین نشست سه شنبه های فرهنگی


دومین نشست سه شنبه های فرهنگی

دومین نشست سه شنبه های فرهنگی با رونمایی از نسخه های خطی دیوان اشعارشاعران یزدی موجود در کتابخانه و موزه وزیری یزد و با سخنرانی  دکتر محمود الهام بخش و دکتر غلامرضا محمدی،  سه شنبه ۱ مرداد ماه ساعت 18 در کتابخانه و موزه وزیری یزد برگزار میشود.