دومین نشست سه شنبه های فرهنگی

دومین نشست سه شنبه های فرهنگی

دومین نشست سه شنبه های فرهنگی با رونمایی از نسخه های خطی دیوان اشعارشاعران یزدی موجود در کتابخانه و موزه وزیری یزد و با سخنرانی  دکتر محمود الهام بخش و دکتر غلامرضا محمدی،  سه شنبه ۱ مرداد ماه ساعت 18 در کتابخانه و موزه وزیری یزد برگزار میشود.