دومین نشست از سلسله نشست های گردشگری

دومین نشست از سلسله نشست های گردشگری

دومین نشست از سلسله نشست های گردشگری با موضوع آشنایی با تجهیزات طبیعت گردی و مدرس آقای امیرهوشنگ شمس در روز چهارشنبه ۳ مهرماه ساعت 18 در هتل فیروزه واقع در خیابان مهدی (عج) برگزار میشود.