دومین جلسه برنامه ریزی اطلاع رسانی در عرصه انتخابات برگزار شد

دومین جلسه برنامه ریزی اطلاع رسانی در عرصه انتخابات برگزار شددومین جلسه برنامه ریزی اطلاع رسانی در عرصه انتخابات، صبح امروز در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ دومین جلسه برنامه ریزی اطلاع رسانی در عرصه انتخابات، صبح امروز (سه شنبه) با حضور نماینده ادارات در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.