دومین المپیاد استعدادهای برتر جودو کشور

دومین المپیاد استعدادهای برتر جودو کشور


دومین المپیاد استعدادهای برتر جودو کشور

دومین المپیاد استعدادهای برتر جودو کشور ویژه دختران و پسران که  برای دختران در روزهای  ۶ و ۷ شهریور و برای پسران ۹ و ۱۰ شهریور در سالن دانشگاه یزد _ سالن ورزشی امام علی(ع) برگزار میشود.