دوره مجازی پیاده روی اربعین

دوره مجازی پیاده روی اربعین

دوره مجازی پیاده روی اربعین

هجرت درونی از شمریت تا حُرّیت

 مدرس دکتر محمدحسین فلاح

 مهلت ثبت نام: تا ۱۰ مردادماه

جهت ثبت نام:  dr-falah.ir