دوره مجازی پیاده روی اربعین

دوره مجازی پیاده روی اربعین


دوره مجازی پیاده روی اربعین

دوره مجازی پیاده روی اربعین

هجرت درونی از شمریت تا حُرّیت

 مدرس دکتر محمدحسین فلاح

 مهلت ثبت نام: تا ۱۰ مردادماه

جهت ثبت نام:  dr-falah.ir