دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی


دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

 
موضوعات 
 
مهارت و خلاقیت، محاسبات ذهنی، فن بیان(قصه گویی)، روبیک و ...
 
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۵ بهمن ماه
 
  دریافت قوانین و ثبت نام  ????????
 
    https://b2n.ir/710466