دنیای خاص

دنیای خاص


دنیای خاص

مسابقه دوستانه فوتسال تیم دنیای خاص - تیم هنرمندان یزد در روز دوشنبه 18 آذرماه ساعت 9 صبح در سالن شهید صدوقی واقع در بلوار امام جعفرصاق ع برگزار میشود.