دعوت ستاد مبشرغديراز فعالان جشن هاي غدير(مبشران غدير)

دعوت ستاد مبشرغديراز فعالان جشن هاي غدير(مبشران غدير)


دعوت ستاد مبشرغديراز فعالان جشن هاي غدير(مبشران غدير)

ستاد مبشرغديرشهرداري يزد با همكاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد در اقدامي نو از كليه فعالان و برگزاركنندگان جشن هاي غدير (مبشران غدير ) دعوت به عمل آورد تا از طريق سايت ستاد مبشر غديرآمادگي خود را براي برگزاري جشن هاي محله اي،ايستگاه هاي صلواتي،غرفه هاي كودك و غرفه هاي محصولات اعلام نمايند.

دراين طرح فعاليت هاي جشن به سه گروه تقسيم شده و به هريك از اين گروه ها ، با توجه به شرايط پيش بيني شده كمك هاي مادي و معنوي صورت خواهد گرفت.

كليه علاقمندان به برگزاري جشن هاي غدير و كسب اطلاعات بيشتر ،مي توانند تا تاريخ 1/8/91 به سايت www.mobasherghadir.ir  مراجعه كرده و فرآيند ثبت نام را انجام دهند.