دعای پر فیض عرفه

دعای پر فیض عرفه

دعای پر فیض عرفه با نوای گرم غلامرضا شاه حسینی از اراک روز یکشنبه 20 مردادماه ساعت 16 در خیابان مهدی - حسینیه مصباح الهدی برگزار میشود.