دشمنان تحمل کوچکترین حرکت فرهنگی در ایران را ندارند

دشمنان تحمل کوچکترین حرکت فرهنگی در ایران را ندارند


دشمنان تحمل کوچکترین حرکت فرهنگی در ایران را ندارند


مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد رواج بی بند و باری و شکستن قداست ها و عدم رعایت شرعیات در برنامه های ماهواره ای را عاملی برای کاهش دوام و تحکیم خانواده ها عنوان کرد که در قالب جنگ نرم همیشه مورد توجه دشمنان بوده و هست.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری یزد؛

سید حسن حسینی گقت: دشمنان ایران اسلامی خانواده های پاک و محکم ایران را نشان رفته اند و با استفاده از ابزار ماهواره سعی دارند با تولید برنامه های بی محتوا، سبک زندگی خانوا ده های سست و بی پایه را در کشور ما ترویج دهند.

به گفته وی دشمنان حتی کوچکترین انتقادی را در این زمینه برنمی تابند به طور مثال نصب بنری با محتوای « ماهواره نبود و زندگی ها شیرین تر بود» خشم آنها را بر انگیخت و دستیابی به هدفشان را دچار تزلزل کرد.

وی اضافه کرد: افزایش چشمگیر آمار طلاق که تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را برای کشور به دنبال دارد نشات گرفته از سریال های فارسی زبان ماهواره ای است که رنگ و بویی از فرهنگ و آداب و رسوم ایران اسلامی ندارد.

این مقام مسئول افزود: شبکه ماهواره ای من و تو با پخش تصویری از این بنر که با هدف بازگرداندن ذهن مردم شهر به گذشته ها نه چندان دور و ترویج سبک زندگی اسلامی در سطح شهر نصب شده بود، از مضامین این تابلو انتقاد کرد.

حسینی گفت: این شبکه با این کار خود نشان داد که دشمن از کوچکترین حرکتی در انحراف اهداف شوم خود که ایجاد تزلزل در خانواده های ایرانی است، هراسی دارد و آن را تحمل نمی کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد تاکید کرد: این حرکت این شبکه ماهواره ای انگلیسی نشان داد که آنها در دستیابی به اهداف خود مصمم هستند و این مسئولیت خطیر فرهنگی در کشور را نشان می دهد که باید جلوی این تبلیغات ناصحیح و تاثیر آنها بر جوانان کشور را بگیریم.