دشمنان تحمل کوچکترین حرکت فرهنگی در ایران را ندارند

دشمنان تحمل کوچکترین حرکت فرهنگی در ایران را ندارند


مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد رواج بی بند و باری و شکستن قداست ها و عدم رعایت شرعیات در برنامه های ماهواره ای را عاملی برای کاهش دوام و تحکیم خانواده ها عنوان کرد که در قالب جنگ نرم همیشه مورد توجه دشمنان بوده و هست.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری یزد؛

سید حسن حسینی گقت: دشمنان ایران اسلامی خانواده های پاک و محکم ایران را نشان رفته اند و با استفاده از ابزار ماهواره سعی دارند با تولید برنامه های بی محتوا، سبک زندگی خانوا ده های سست و بی پایه را در کشور ما ترویج دهند.

به گفته وی دشمنان حتی کوچکترین انتقادی را در این زمینه برنمی تابند به طور مثال نصب بنری با محتوای « ماهواره نبود و زندگی ها شیرین تر بود» خشم آنها را بر انگیخت و دستیابی به هدفشان را دچار تزلزل کرد.

وی اضافه کرد: افزایش چشمگیر آمار طلاق که تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را برای کشور به دنبال دارد نشات گرفته از سریال های فارسی زبان ماهواره ای است که رنگ و بویی از فرهنگ و آداب و رسوم ایران اسلامی ندارد.

این مقام مسئول افزود: شبکه ماهواره ای من و تو با پخش تصویری از این بنر که با هدف بازگرداندن ذهن مردم شهر به گذشته ها نه چندان دور و ترویج سبک زندگی اسلامی در سطح شهر نصب شده بود، از مضامین این تابلو انتقاد کرد.

حسینی گفت: این شبکه با این کار خود نشان داد که دشمن از کوچکترین حرکتی در انحراف اهداف شوم خود که ایجاد تزلزل در خانواده های ایرانی است، هراسی دارد و آن را تحمل نمی کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد تاکید کرد: این حرکت این شبکه ماهواره ای انگلیسی نشان داد که آنها در دستیابی به اهداف خود مصمم هستند و این مسئولیت خطیر فرهنگی در کشور را نشان می دهد که باید جلوی این تبلیغات ناصحیح و تاثیر آنها بر جوانان کشور را بگیریم.