در کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی؛ برنامه های سازمان فرهنگی برای اوقات فراغت بررسی شد

در کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی؛ برنامه های سازمان فرهنگی برای اوقات فراغت بررسی شد


در کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی؛ برنامه های سازمان فرهنگی برای اوقات فراغت بررسی شد

در کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی؛
برنامه های سازمان فرهنگی برای اوقات فراغت بررسی شد

در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی برنامه های سازمان فرهنگی شهرداری برای اوقات فراغت بررسی شد.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری در ارائه و تشریح برنامه ها گفت: این سازمان برای غنی سازی اوقات فراغت تابستانی اجرای بیش از 50 برنامه متنوع را در فصل تابستان تدارک دیده است.
از مهمترین برنامه های این سازمان که در کمیسیون فرهنگی ارائه گردد:
جشنواره استندآپ و نمایش کوتاه طنز، برگزاری جشنواره و مسابقات خانوادگی، ویژه برنامه کودک و نوجوان، شروع پویش فصل کتاب، برگزاری موسیقی کویرنشینان، جشنواره دهه کرامت، برنامه های کویر نوردی، جشنواره های ورزشی در سی رشته، المپیاد ورزشی محلات، سلسله نشست های گردشگری، برنامه های رالی خانوادگی و کویر نوردی

شورای اسلامی شهر یزد