درخواست تشکیل اتاق فکر درکمیسیون های شورای شهر

درخواست تشکیل اتاق فکر درکمیسیون های شورای شهر


درخواست تشکیل اتاق فکر درکمیسیون های شورای شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری یزد، سیدحسن حسینی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری درخصوص توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرها در کنار مسائل عمرانی ، اظهار داشت:متاسفانه با بی توجهی به مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرها در کنار مسائل عمرانی  شاهد آسیب های زیادی در همه حوزه های اجتماعی و فرهنگی هستیم  که بسیاری از این آسیب ها با توجه و همت شورای اسلامی شهر قابل حل است.

  سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با اشاره به خواسته جدی مردم مبنی بر توجه بیشتر به امور فرهنگی و اجتماعی ، خواستار تشکیل اتاق فکردرکمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهرشد و افزود:علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی  و اجرایی کردن آنها تنها راه درمان مشکلات گسترده فرهنگی و اجتماعی است و برای جلوگیری از گسترش معضلات موجود و همچنین پیشگیری از بروزمشکلات جدید در آینده امروز باید چاره اندیشی کرد .

وی رفع معضلات فرهنگی ، اجتماعی را تنها در گرو تغییر نگاه شورای اسلامی شهر و شهرداری به امورشهری دانست و افزود:توجه به ابعاد فرهنگی واجتماعی اجرای پروژه های شهری خود یکی از راهکار های حل مشکلات موجود است و اجرای طرح های شهری باید با پیوست فرهنگی همراه شود و تبعات فرهنگی هر طرح قبل از اجرا دیده و از آن پیشگیری شود.

حسینی در ادامه با اشاره به تلاش های صورت گرفته درسه دوره قبلی شورای شهر افزود:در سه دوره گذشته  تلاش هایی در جهت رفع معضلات اجتماعی صورت گرفته و موفقیت شورای چهارم در گرو حل ریشه ای مشکلات فرهنگی واجتماعی است و می طلبد که شورا با تشکیل اتاق فکر،در کنار تمام کمیسیون های تخصصی شورا و استفاده از نظرات همه کارشناسان وصاحب نظران حوزه های اجتماعی و عمرانی در جهت رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی شهر یزد گام بردارد .


سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیاز جامعه شهری را توجه به امور فرهنگی دانست و افزود:  سرمایه گذاری در بعد فرهنگی و اجتماعی،توجه به سیما و منظر شهری ، ساماندهی تبلیغات سطح شهر با رویکرداسلامی ایرانی، سوق دادن ساخت و سازها به سمت معماری نوین اسلامی ایرانی، راه اندازی فرهنگسراهایی جهت پرکردن اوقات فراغت خانوده ها و ایجاد فضای با نشاط و سالم درسطح شهر از جمله کارهای برزمین مانده در شهر است که  نیازمند توجه جدی است.


وی خاطر نشان کرد: توجه به میراث های معنوی بی بدیل و معرفی ظرفیتها ، توجه به امکانات رفاهی وارائه خدمات فرهنگی واجتماعی به خانواده بزرگ شهرداری، توجه به توزیع عادلانه امکانات و خدمات فرهنگی به شهروندان، توجه ویژه به توزیع امکانات ورزشی به خصوص ورزش بانوان از جمله دیگر مسائلی است که منتخبین مردم در شورای شهر باید برای آنها برنامه داشته باشند و تشکیل اتاق های فکر  می تواند در موفقیت شورای چهارم موثر باشد.

سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری یزد شیوع بیماریهای جسمی و روحی درشهر مذهبی یزد را غیر قابل توجیه دانست و گفت:همه تصمیم گیران شهری می توانند  مقصر باشند و با اهمیت دادن به بحث آموزش شهروندی واستفاده از نظرات کارشناسی در زمینه اجرای برنامه های هدفمند، می توان از گسترش اینگونه بیماری ها جلوگیری کرد .

سرپرست سازمان فرهنگیورزشی شهرداری یزد امکانات و بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد را نسبت به استان های همجوارغیر قابل مقایسه دانست و افزود: باوضع موجود نباید انتظار معجزه در مسائل فرهنگی،اجتماعی و ورزشی را داشت و این در حالی است که سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد باتوجه به ظرفیت های بالقوه فرهنگی ، اجتماعی  و تاریخی دارالعباده ، می تواند الگوی مناسبی برای کشور باشد.