درخشش یزد در مسابقه بین المللی نقاشی "به جهان می نگرم" شهرهای جهانی

درخشش یزد در مسابقه بین المللی نقاشی "به جهان می نگرم" شهرهای جهانی


درخشش یزد در مسابقه بین المللی نقاشی "به جهان می نگرم" شهرهای جهانی

 
 کودکان یزدی در مسابقه بین المللی نقاشی "به جهان می نگرم" کودکان ژاپن که بین شهرهای عضو اتحادیه شهرهای تاریخی جهان برگزار شد، ۳ دیپلم افتخار بخش بین الملل را از آن خود کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ "محمد جواد انتظاری"، "محمد امین زارع" و "مریم سادات توکلی" سه کودک و نوجوان یزدی هستند که دیپلم‌های افتخار این مسابقه بین المللی را کسب کرده اند.
 دبیرخانه شهرهای عضو اتحادیه شهرهای تاریخی جهان هم اکنون در توکیوی ژاپن است و  ۱۷۲ اثر برای داوری به این جشنواره ارسال شده بود و یزدی ها به عنوان نماینده تنها شهر ثبت جهانی کشورمان توانستند از ۵ اثر ارسالی، ۳ دیپلم افتخار بخش بین‌المللی مسابقات  را به دست آورند.