درباره مدیرعامل

درباره مدیرعامل


درباره مدیرعامل

عباس ملازینلی
متولد: 1350/03/04
تحصیلات:
فیلم سازی و روابط عمومی
سمت های پیشین:
1-مشاور اطلاع رسانی استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری یزد
2-مشاور هنری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد
3-رییس و عضو هیئت امنای انجمن های هنرهای نمایشی یزد
4-عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد
5-عضو شورای بازبینی و صدور پروانه نمایش استان