خبر فرهنگسرای شهر

خبر فرهنگسرای شهر


خبر فرهنگسرای شهر

قرآن در زندگی

سلسله نشست های قرآن در زندگی با حضور دکتر شایق با محوریت تفسیر قرآن در زندگی یکشنبه ها ساعت 18 در فرهنگسرای شهرداری در حال برگزاری میباشد.