خبر فرهنگسرای خانواده

خبر فرهنگسرای خانواده


خبر فرهنگسرای خانواده

دوره آموزشی مزاج شناسی

جلسه مزاج شناسی با حضور آقای طبیب میر علی سه شنبه ها صبح ساعت 9:30 در محل فرهنگسرای خانواده واقع در چهار راه شهیدان ذاکری خیابان سید الشهدا ،کوچه مجاهد در حال برگزاری است.