خانواده فیروزه ای

خانواده فیروزه ای


خانواده فیروزه ای

خانواده فیروزه ای " از قدر تا غدیر" ویژه کودک، نوجوان، مادر، همراه با برنامه های شاد و مفرح عصرها در مساجد شهر یزد برگزار میشود.