خانواده سالم "بهداشت، تغذیه و روش صحیح طبخ غذا"

خانواده سالم "بهداشت، تغذیه و روش صحیح طبخ غذا"


خانواده سالم "بهداشت، تغذیه و روش صحیح طبخ غذا"

چهل و دومین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 18 در فرهنگسرای شهرداری برگزار می گردد . موضوع این جلسه خانواده سالم (بهداشت، تغذیه و روش صحیح طبخ غذا) با حضور دکتر آقایی می باشد . شرکت در این نشست ها برای شهروندان رایگان می باشد.