حضور کارکنان سازمان در مسابقه رادیویی تب و تاب

حضور کارکنان سازمان در مسابقه رادیویی تب و تاب


حضور کارکنان سازمان در مسابقه رادیویی تب و تاب

مسابقه رادیویی تب و تاب هفته گذشته با شرکت چهار تن از کارشناسان سازمان فرهنگی ورزشی برگزار و از صدای مرکز یزد پخش گردید.

گفتنی است این برنامه رادیویی هر هفته با حضور نمایندگان یکی از ادارات و نهادها برگزار می گردد.

سازمان فرهنگی ورزشی به عنوان حامی مالی برنامه هفته گذشته، با طرح سوالی در خصوص اولویت کاری شهرداری در حوزه فعالیت های فرهنگی و ورزشی، نظر همشهریان را در این خصوص جویا شد.

پنج تن از شرکت کنندگان در این نظر سنجی پیامکی، به قید قرعه هدایایی از این سازمان دریافت خواهند نمود.